OSTİM Dış Ticaret ve İstihbarat Merkezi Hakkında

Günümüzde ekonomik faaliyetlerin yerel ve küresel düzeyde gelişmesine paralel olarak elde edilen kârların aynı düzeyde artmaması ekonomiye ve dış ticarete farklı yönlerden yaklaşılması gerekliliğini doğurmuştur.

Bir savaş alanı haline gelen ticari arenada rakipler hakkında ekonomik bilgiye ulaşma, alınan bilgiyi işleme, yorumlama ve gerekli önlemleri alma profesyonel bir beceri halini almıştır. İşte tam da bu süreç içinde farklı istihbarat biçimleri literatürde yerini almıştır. “Dış Ticaret İstihbaratı” ve “Rekabet İstihbaratı” kavramları dış ticaretin en temel unsurlarından biri haline gelmiştir.

Artık tüm dünya gelişen teknoloji araçları ile “Ticari İstihbarat” kavramına odaklanmaktadır.

Bizler, Ostim OSB bünyesinde sürdürülebilir bir ekonomi için katma değerli adımlar atma inancıyla ilerliyor ve gelecek için yenilikçi stratejiler geliştiriyoruz. Bölge sanayinin ve ihracatının rotasını birlikte çizerken, dümende olmanın derin sorumluluğu ile geleceğimize umutla baktığımız yeni bir sayfada buluşuyoruz.

İşte bu inançla, Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizi, ülkemizin can damarı olan sanayi tesislerimizin, küresel pazardaki rekabet ortamında daha sağlam biçimde yer almasını sağlayacak hamleleri sanayicilerimizle birlikte atma gayesiyle Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile Ostim Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında hayata geçirdik.

Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizle, ihracatçılarımızın yurt dışı pazarlarda rekabetçi konuma yükselmeleri, zamanında, doğru ve sağlam pozisyon almaları için çalışıyor, firmalarımızı sistemli şekilde küresel pazarlara açmayı amaçlıyoruz. 

Dünya ticaretinde süper rekabet ortamının yoğunlaşması, ihracatçılarımızı doğru zamanda doğru hamleler yapmaya mecbur kılmaktadır. Dış ticaret istihbarat kanalları kullanılarak potansiyeli yüksek ülkelere yönelmenin, doğru hedef pazar tespitinin yapılmasının ve pazara girmeden önce yapılan müşteri analizlerinin ve araştırmalarının önemi günden güne artmaktadır.

İthalat, ihracat yapan veya ihracat yapmak isteyen firmalar uluslararası pazarda her geçen gün yeni rakiplerle karşılaşmaktadırlar. Bu şartlarda uluslararası piyasada ürün satışının yapılabilmesi veya uygun fiyata ham madde tedarik mekanizmasının çalıştırılması ve devamlılığının sağlanması, firmaların iktisadi ömürleri ve başarıları açısından büyük önem taşımaktadır. Peki, bu rekabet ortamında satış ve tedarik devamlılığı nasıl sağlanabilir?

Yukarıda bahsi geçen soru günümüz dış ticaretinde büyük yer işgal etmektedir ve çözümü için firmalar birçok yol denemektedir. Örneğin; satış yapmak (özellikle ilk defa ihracat yapacak olan) veya satışlarını arttırmak isteyen firmalar, fuar ziyaretleri veya fuar katılımları, promosyon faaliyetleri, internetten yapılan aramalar sonucunda bulunan potansiyel müşteri adayı firmalara mail atılması vb. yollar denemektedirler. Bu yönde çalışma yapan firmaların kimi başarılı olurken kimisi de herhangi bir satış işlemi gerçekleştirememektedir.

Dış ticarette müşteri ve/veya tedarikçi bulma işleminin başarısızlıkla sonuçlanmasının birçok nedeni sayılabilir. Fakat bunların en önemlilerinden biri ise doğru pazar ve nokta atışı müşteri bulmadaki başarısızlıktır. İşte tam burada karşımıza, dış ticarette doğru müşteri bilgisine ulaşılmasını sağlayan Dış Ticaret İstihbaratı çıkmaktadır.

 

Dış Ticaret İstihbaratı Nedir?

Dış Ticaret İstihbaratı, kendi alanında uzman kişi veya kişilerce çok fazla nitelikli ve değişik veri kaynağından verilerin toplanması, bu verilerin işlenmesi ve bu işlenen verilerin rapor haline getirilmesi işlemlerinin bütünüdür. Bu işlemler aracılığıyla elde edilen veriler aracılığıyla İhracatta doğru hedef pazar seçimi ve seçilen ülkelerde doğru müşterilerin temin edilmesi sağlanır.

 

Dış Ticaret İstihbarat Danışmanlığı Nedir?

Dış Ticaret İstihbarat kanalları kullanılarak hedef pazarların ve hedef müşterilerin tespit edilmesi ve/veya sürdürülebilir hedef tedarikçi (ithalat) tespiti hizmetlerinin, terzilik usulü bir  şekilde firmanın talepleri, ürün bilgileri, kalite-akreditasyon bilgileri, rakip bilgileri vb. detaylar göz önünde  bulundurularak danışmanlık talep eden firma için temin ve rapor edilmesi ve sonuçların takip edilmesi işlemidir.

Hizmetlerimizi daha detaylı incelemek için

HEMEN KAYDOLUN ÜCRETSİZ